cmyk grey 2header

 

Protomek AS skal produsere uten fare for våre medarbeideres sikkerhet eller helse og med minimal energi- og materialbruk.

Vi sikrer kvaliteten på og utviklingen av våre prosesser og tjenester gjennom et systematisk forbedringsarbeid for kvalitet og miljø gjennom aktiv bruk av styringssystemene og kravene i
ISO 9001:2000, 9004:2008. ISO 14 001:2004, IK-forskriften og våre kunders spesifikke krav og relevante prosedyrer.

Protomek AS er ISO-sertifisert i henhold til de to nevnte ISO-standardene innen finmekanisk bearbeiding, dreiing, fresing og serieproduksjon.

Dette arbeidet bygger på personlig kompetanse og engasjement hos våre medarbeidere.

Miljø- og kvalitetssystemet hos Protomek AS består av Systemhåndboken og en prosedyresamling som beskriver hvordan vi:

  • organiserer oss for å kunne nå våre miljø- og kvalitetsmål.  
  • skal nå våre øvrige målsetninger.  
  • gjennomfører og styrer arbeidet vårt.  
  • verifiserer og dokumenterer resultatene av vår virksomhet.  
  • har prosessbeskrivelse for miljøaspekter, kvalitet og forbedringsarbeide.  

Vi har fastsatte rutiner for hvordan dokumenter skal håndteres for å sikre at riktig informasjon til enhver tid når frem til brukeren.

I tillegg bruker vi ProM, et elektronisk datasystem for material og produksjonsstyring. ProM registrerer alle ordrer og operasjoner.

Protomek AS produserer forskjellige produkter og maskinerte deler til kunder og kjøper materialer, verktøy, varer og tjenester fra en rekke ulike leverandører. Det er derfor naturlig å stille etiske krav til alle ansatte i bedriften.

Alle ansatte skal behandle kunder, leverandører, kolleger og eiere med høflighet og respekt.

Alle ansatte har taushetsplikt i saker som vedrører kundenes produkter, produksjonsmetoder,annen fortrolig informasjon og Protomeks eget utviklingsarbeid.

QMS Certificate

Det er lov å ha det gøy på jobben.

samarbeid

ved_dreiebenkene

Ved Integrex

 

 

Spon

 

Spindel

 

Startside
Våre Maskiner
Noen produkter
Produksjon, prototyper, utvikling
Kvalitet, Miljø, Etikk
Kontaktinformasjon
Samarbeidspartnere
Jobb
Job
Site Map

 

    

Sert. norsk-180

Sert eng-180

Sert. IQNet-180

(Klikk her for større bilde)

 

     Protomek AS
     Kraby Industribygg
     NO-2850 LENA

     Tel.: +47 6116 8000
     Fax: +47 6116 1800

     Office@Protomek.com